JAM3000/3000 CT

کنتور هوشمند سه فاز (اتصال مستقیم/اتصال غیر مستقیم) جدیدترین نوع کنتورهای هوشمند با دانش فنی ۱۰۰% داخلی مطابق با نیاز کشور و آخرین استاندارهای روز اروپا با قابلیت نصب ماژول های ارتباطی مختلف از[...]

بیشتر