JAM200

کنتور تکفاز دیجیتال چند تعرفه ویژگی های کنتور JAM200 ۱-   اندازه گیری انرژی اکتیو و راکتیو در چهار ناحیه (P+, P-, Q+, Q-l) ۲-   تشخیص دستکاری غیر مجاز و محافظت شده در برابر برق دزدی ۳-   تشخیص باز شدن درپوش[...]

بیشتر
JAM200A – ANSI

کنتور تکفاز دیجیتال چند تعرفه گرد بهترین جایگزین کنتورهای گرد بدون نیاز به تعویض سوکت ، مطابق استاندار ANSI ویژگی های کنتور JAM200A ۱-   اندازه گیری انرژی اکتیو و راکتیو در چهار ناحیه (P+, P-, Q+, Q-l) ۲-   تشخیص[...]

بیشتر
JAM300/300CT

کنتور سه فاز چند تعرفه اتصال ثانویه گواهینامه ها :دانلود کاتالوگ _______________________________                  مشخصات عمومی (کلیات): مشخصات فنی ثابت (الکترونیکی)، سه فاز، انرژی اکتیو و راکتیو، چهار ناحیه مختصات[...]

بیشتر