JAM200A – ANSI

کنتور تکفاز دیجیتال چند تعرفه گرد بهترین جایگزین کنتورهای گرد بدون نیاز به تعویض سوکت ، مطابق استاندار ANSI ویژگی های کنتور JAM200A ۱-   اندازه گیری انرژی اکتیو و راکتیو در چهار ناحیه (P+, P-, Q+, Q-l) ۲-   تشخیص[...]

بیشتر