شانزدهمین جلسه کارگروه راهبردی امنیت طرح فهام در محل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد
ر این جلسه که با حضور مدیر عامل سابا، قائم مقام مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعضاء کارگروه راهبردی امنیت از مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، سازمان پدافند غیر عامل، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت نیرو، شرکت توانیر، سابا، پژوهشگاه نیرو و شرکت موننکو برگزار شد پایلوت ۲۰۰۰تایی طرح فهام در شرکت توزیع برق تهران بزرگ توسط پیمانکار طرح شرکت صفانیکو ارائه شد و همچنین طرح امنیتی توسط مشاور امنیتی پیمانکار ارائه گردید سپس برنامه ارزیابی امنیت پایلوت که یکی از مراحل اطمینان­ بخشی امنیت فهام می­باشد ارائه و حراست شرکت توانیر بعنوان متولی ارزیابی منیتی پایلوت تعیین گردید. در این جلسه پژوهشگاه نیرو بعنوان متولی ارزیابی امنیت تجهیزات با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات و شرکت­ های مورد تأیید افتا تعیین گردید.
۲۱ مهر ۱۳۹۴ ۱۲:۲۶