افتتاح خط تولید کنتور هوشمند دیجیتال خاورمیانه با حضور جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و دستور ریاست محترم جمهور دکتر حسن روحانی

چهارشنبه ۲۶آبان خط تولید کنتور هوشمند دیجیتال با حضور جناب آقای محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و با دستور مستقیم رئیس جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

img_2006 img_2029 img_1901img_2045 img_2043 img_2054 img_2060 img_1934

Leave a comment:
*Necessary