انتخاب افزار آزما بعنوان صادر کننده نمونه ملی سال ۹۶
۰۲ 0

شرکت الکترونیک افزار آزما (دانش بنیان) بزرگترین[...]

read more
حضور افزار آزما در اولین نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند
۲۸ 0

نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند  IRAN[...]

read more
شرکت الکترونیک افزار آزما در نمایشگاه تخصصی برق خاورمیانه (MEE2017(
۲۴ 0

الکترونیک افزار آزما بعنوان بزرگترین تولید کننده[...]

read more
1 2 3 4 5